De impact van het Rode Kruis in Nederland

Nood is dichterbij dan je denkt. Want eerste levensbehoeften zoals eten, drinken en onderdak bleken in 2022 zelfs in een rijk land als Nederland niet vanzelfsprekend. Ook kregen we te maken een steeds grotere opvangcrisis en wilden we massaal ‘iets’ doen voor Oekraïners die hun heil zoeken in Nederland. Met 14.972 vrijwilligers in Nederland en de Cariben en 106.516 burgerhulpverleners, hebben we in 2022 duizenden mensen in Nederland kunnen helpen. Dit konden we alleen doen dankzij de overweldigende steun van vele particulieren, bedrijven, overheden, instellingen en fondsen.

Opvang Oekraïners in Nederland

Miljoenen mensen uit Oekraïne ontvluchtten in 2022 het conflict in hun land. Een deel daarvan zocht een veilig heenkomen in Nederland. Duizenden hulpverleners kwam in actie. Zo hebben we op verschillende stations Humanitaire servicepunten ingericht, waar pas aangekomen vluchtelingen wat te eten en te drinken kregen en informatie over de verblijfsmogelijkheden in Nederland. Samen met Vluchtelingenwerk, het Leger des Heils en TakeCareBNB ondersteunden we het matchingproces van mensen uit Oekraïne en gastgezinnen. Daarnaast ondersteunden we opvanglocaties en openden we verschillende hulplijnen, waar mensen uit Oekraïne vragen kunnen stellen.

Vluchtelingenopvang

We ondersteunden gemeenten en andere organisaties bij de opvang van álle dak- en thuisloze mensen. Ook zogenoemde ‘niet rechthebbenden’, zoals ongedocumenteerde migranten en arbeidsmigranten zonder officiële werkvergunning. Een dieptepunt in de opvangcrisis was het moment dat mensen bij de overvolle locatie in Ter Apel buiten moesten overnachten. Het Rode Kruis heeft toen direct ondersteund door tenten te leveren en een Humanitair Servicepunt in te richten.

Voedselhulp

Steeds meer mensen hebben moeite om de dagelijkse boodschappen te doen. In samenwerking met partnerorganisaties in wijken en buurten, boden we in 2022 hulp met boodschappenkaarten. Dit zijn kaarten waarmee mensen naar de supermarkt kunnen gaan, en zelf de producten uit kunnen zoeken die zij nodig hebben. Onze focus lag op mensen die tussen wal en schip vallen voor reguliere hulpverlening of de hulp zelfstandig niet goed weten te vinden. In Noord-Holland, Utrecht en Friesland kregen schoolkinderen ontbijttassen om de dag met een volle maag te beginnen.

Afsluiting COVID-19 Nationaal Actieplan

Tijdens de coronacrisis verrichtte het Rode Kruis de grootste hulpverleningsactie in Nederland in meer dan 65 jaar. In juli 2022 sloten we onze hulpverlening tijdens deze ongekende crisis af, waarbij we paraat staan om direct de hulpverlening weer op te schalen, als dat nodig is. De hulpverlening in 2022 richtte zich op het testen en vaccineren in zorginstellingen, we organiseerden begeleid vervoer en boden psychosociale hulp. Onze hulpverlening sloten we af met een uitgebreide eindevaluatie, die hier terug te lezen is.

Impact in Nederland: bereikcijfers

kaarten verstrekt voor Voedselhulp via partners

0

kaarten verstrekt voor Voedselhulp via partners