Uitdagingen in 2022

Wereldwijd zagen we in 2022 het aantal humanitaire crises groeien. Eerste levensbehoeften zoals onderdak, water en voedsel stonden onder druk. In Oekraïne, Syrië, Pakistan en nog veel meer landen hadden mensen het moeilijk. Oók in Nederland. De oorzaken zijn divers, van de nasleep van de pandemie en de energiecrisis tot conflicten en natuurrampen. Maar één rode draad tekende zich in 2022 steeds scherper af als de oorzaak van veel menselijk leed: meer mensen raakten ontheemd door het veranderende klimaat, rampen en conflicten.

De impact van het Rode Kruis in Nederland

Onze missie

Menselijk lijden voorkomen en verzachten, waar dan ook. Levens en gezondheid beschermen en respect waarborgen voor ieder mens. Dat is onze missie. We letten in het bijzonder op de mensen die het meest kwetsbaar zijn: zij die zonder onze hulp niet overleven of in slechte gezondheid raken.

Onze visie

Met onze vrijwilligers en Rode Kruis-verenigingen in 192 landen bereiden we mensen voor op mogelijke crisissituaties en zorgen we ervoor dat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen. Zo staat niemand er in tijden van nood alleen voor.