Onze grondbeginselen

Menslievendheid

Het Rode Kruis wil lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit respect voor ieder mens. We streven naar tolerantie, vriendschap en samenwerking, en blijvende vrede tussen mensen.

Onpartijdigheid

Mensen in de grootste nood helpen we als eerste. Ongeacht nationaliteit, etniciteit, geloof, afkomst of politieke overtuiging.

Neutraliteit

Bij conflicten kiezen we geen partij. We kiezen altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.

Onafhankelijkheid

We beslissen onafhankelijk van de overheid, zodat we altijd volgens onze grondbeginselen kunnen blijven werken.

Vrijwilligheid

We werken met mensen die zich vrijwillig inzetten en die niet uit zijn op persoonlijk gewin.

Eenheid

In ieder land kan maar één Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging zijn. Deze staat open voor iedereen en werkt in het hele land.

Algemeenheid

Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen elkaar.