Van onschatbare waarde

We zijn ontzettend dankbaar dat we in 2022 opnieuw konden rekenen op de steun van vele donateurs, giftgevers, bedrijven, fondsen en instellingen. Het is volledig dankzij hen, dat wij hulp hebben kunnen realiseren. Alle bijdragen die we krijgen zijn van onschatbare waarde, want ze redden mensenlevens, verlichten zorgen en maken mensen weerbaarder en zelfredzamer. We zijn iedereen die ons werk steunt dan ook enorm dankbaar.

0

uitgegeven aan internationale hulpverlening

0

uitgegeven aan nationale hulpverlening

Staat van inkomsten en uitgaven