Het Rode Kruis wereldwijd

Overstromingen in Pakistan, het conflict in Oekraïne, geweld en economische onzekerheid in Syrië, honger in de Hoorn van Afrika, miljoenen migranten over de hele wereld op zoek naar veiligheid en een beter leven. Met op de achtergrond de steeds beter merkbare desastreuze gevolgen van klimaatverandering. De humanitaire crises in 2022 stapelden zich op. We zijn er niet alleen als de ramp zich voordoet. We zijn er ook voor en na de ramp, diepgeworteld in de samenleving en goed voorbereid. We zorgen er ook voor dat lokale Rode Kruis-verenigingen ter plaatse sterk genoeg zijn om zelf mensen in nood in hun land te kunnen helpen.

Conflict Oekraïne

De impact van het conflict in Oekraïne treft zowel degenen die zijn gevlucht als degenen die zijn gebleven. Onder extreem moeilijke omstandigheden zorgde het Rode Kruis in Oekraïne voor voedsel, water, medicijnen, medische hulp, hygiëne kits en kleding. Daarnaast vingen we mensen op die zijn gevlucht uit Oekraïne in omliggende landen zoals Hongarije, Moldavië, Wit-Rusland, Polen.

Honger in de Hoorn van Afrika

Extreem weer als gevolg van klimaatverandering en conflict veroorzaakt een ernstige voedselcrisis in de Hoorn van Afrika. Miljoenen mensen in Kenia, Ethiopië en Somalië hebben niet genoeg te eten. Om hulp te kunnen bieden, zorgde het Rode Kruis in 2022 onder andere voor voedsel, financiële ondersteuning en schoon drinkwater. Ook hebben we verschillende projecten opgezet om de bevolking weerbaarder te maken tegen extreme weersomstandigheden.

Overstromingen in Pakistan

In juni van 2022 viel in Pakistan bijna tien keer zoveel regen dan normaal tijdens het regenseizoen. Daardoor ontstonden in het hele land gigantische overstromingen, landverschuivingen en flash floods (korte, heftige overstromingen). Het Rode Kruis hielp mensen om te evacueren, we boden EHBO, zorgden voor waterzuiveringssystemen en deelden hygiënekits, muggennetten en jerrycans. Ook gaven we mensen cash zodat ze zelf kunnen kopen wat ze nodig hebben.

Geweld in Syrië

Na maar liefst elf jaar geweld hebben de problemen in Syrië zich enorm opgestapeld. Maar liefst 90% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en een groot deel van de gezondheidszorg is ingestort. In 2022 deelden we voedselpakketten uit en boden we medische hulp via mobiele klinieken. We zorgden dat de watervoorziening wordt hersteld en installeren waterpompen. Ook zetten we projecten op om mensen te helpen op langere termijn. Zo leidden we mensen op om een onderneming te starten en geven we hen een starterskit voor hun bedrijfje, zodat zij zichzelf en hun familie weer kunnen voorzien van basislevensbehoeften.

0

natuurrampen die het nieuws niet haalden

0

percentage van de bevolking in Syrië leeft onder de armoedegrens

0

landen ondersteund met een noodhulpprogramma

‘Onzichtbare’ rampen

Ook ‘onzichtbare’ rampen worden door ons niet vergeten. Zo vonden in 2022 meer dan 300 natuurrampen plaats, die het nieuws niet haalden. We hielpen wereldwijd met voedsel, water en onderdak. Als Nederlandse Rode Kruis werken we hierin samen met andere nationale Rode Kruis-verenigingen en zetten we zo veel mogelijk onze specialistische expertise in: water, sanitaire voorzieningen en gebruik van data en digitale oplossingen.

Sterke Rode Kruis-verenigingen

We zetten sterk in op het verstevigen van de capaciteit van Rode Kruis-zusterverenigingen in kwetsbare gebieden. We gaan meerjarige samenwerkingsafspraken aan en ondersteunen onze partners in financiële duurzaamheid, rampenvoorbereiding en het verkleinen van de impact van een ramp. Ons doel? Lokale Rode Kruis-verenigingen kunnen zelf direct de meest kwetsbare bevolking helpen.

Paraat en voorbereid

Het Rode Kruis is er ook al vóór de ramp. Vanuit het Rode Kruis Klimaatcentrum, ons data- en digitale team 510 en het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds houden we ons voortdurend bezig met voorbereiding op en preventie van rampen en noodhulp. Met relatief eenvoudige maatregelen zoals evacuatieplannen en betere waarschuwingssystemen worden mensen weerbaarder voor natuurrampen.

EHBO op de werkplek: een succesverhaal uit Zambia

Vijf jaar geleden leek het idee niet te werken: eerste hulptrainingen commercieel inzetten om te zorgen voor extra inkomsten voor het Zambiaanse Rode Kruis. Inmiddels zijn de trainingen het absolute vlaggenschip van deorganisatie. Kamangu Chibesa, de business manager van de nationale vereniging zegt hierover: “We geven eerstehulptrainingen aan Zambiaanse bedrijven, waaruit we inkomsten halen. Tijdens de COVID-19 pandemie gaven we online trainingen, maar inmiddels stromen de aanvragen voor EHBO op de werkplek weer binnen. Met deze nieuwe duurzame inkomstenbron kunnen we meer kwetsbare gemeenschappen in Zambia helpen.”