Het Rode Kruis op de Caribische eilanden

De wereldwijde COVID-19 crisis had grote gevolgen in het Caribisch deel van het Koninkrijk: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Door de nijpende economische situatie was de armoede al groot, maar door de instorting van het toerisme steeg het aantal kwetsbare huishoudens rap. Daarnaast kent de Caribische regio vele andere uitdagingen, zoals orkanen, aardbevingen en een toestroom van migranten uit Venezuela.

Afsluiting COVID-19 Nationaal Actieplan

Net als in Nederland sloten we ook in het Ca ribische deel van het Koninkrijk in juni 2022 het COVID-19 Nationaal Actieplan af. De voorziening in de basisbehoeften vormde een groot deel van onze hulpverlening op de Caribische eilanden. Het voedselprogramma is het grootste hulpprogramma ooit uitgevoerd op de eilanden. Onze hulpverlening sloten we af met een uitgebreide eindevaluatie, die hier terug te lezen is.

Sociaal Economisch Plan

Om kwetsbare huishoudens ook ná de coronacrisis van hulp te blijven voorzien, heeft de coronahulpverlening in 2022 een vervolg gekregen: het Sociaal Economisch Plan. Hiermee we willen zorgen dat mensen weerbaarder zijn voor de gevolgen van rampen. Onze hulpverlening bestaat onder andere uit boodschappenkaarten, (school)maaltijden, medische zorg, reparatie van huizen en een tegemoetkoming in kosten voor de huur en schoolspullen.

Hulpverlening in Caribisch gebied

0

mensen en huishoudens geholpen met 1.426 voedselpakketten (inclusief hygiëne-items)

mensen en huishoudens geholpen met 1.426 voedselpakketten (inclusief hygiëne-items)